Hvem er jeg?

Mit navn er Per Rethmeier. Jeg startede min uddannelse som tømrer, men efter 10 år i faget vælger jeg at gøre karriere som bygningsingeniør.
Jeg har arbejdet i Grønland i 4 år, hvorefter jeg vendte tilbage til Danmark i 1998. Jeg arbejder nogle år for MTHøjgaard, men stopper i 2001, hvorefter jeg får muligheden for at kunne arbejde hjemme fra hos min gamle grønlandske virksomhed.

Jeg vælger i 2003 at starte min egen virksomhed på weekend og aftenbasis for at kunne få en mere alsidighed i mine opgaver, da det grønlandske byggeri primært er trækonstruktioner, der anvendes i bærende og afstivende del af konstruktionerne. I 2007 beslutter jeg, at virksomheden ikke længere skal være en fritidsaktivitet, men noget jeg kan leve af.

Det tilbyder vi dig

 • Statiske beregninger og hertil tegninger
 • Rentegning af arkitektens skitseforslag
 • Projektering af kloak- og regnvandsledninger
 • Tilstandsvurdering af ejendom ved køb af hus
 • Mindre byggemodningsprojekter
 • Varmetabs- og energirammeberegning
 • Tilsyn/byggestyring
 • Totalrådgivning

Dette gøres ved: Samarbejde og dialog byggeriets parter i mellem.

Hvad står vi for?

Målsætning

Målsætningen med firmaet er at være med til at udvikle, konstruere og forme fremtidens boliger, hvor jeg samtidig får mulighed for at skabe gode netværker i samarbejde med projekteringspartnere og bygherrer. Jeg ønsker at være en del af udviklingen indenfor moderne byggeri som til stadighed vil være foranderligt.

Priorteringer

Jeg prioriterer især samarbejde med de implicerede parter for at opnå den mest optimale løsning, gnidningsfri byggeproces, fornuftig/ reel sagsbehandling ved bygningsmyndighederne.

Hovedsætninger

 • At efterleve/tilfredsstille bygherrens ønsker/behov
 • Et ønske om positiv tilbagemelding fra bygherre og samarbejdspartnere
 • At være med til at sætte sit præg på fremtidens byggerier

Hvordan?

Min daglige arbejdsplads foregår fra mit hjemmekontor. Jeg er til rådighed mandag til fredag mellem kl. 9.00-17.00.Yderligere information, se under linket “adresse”. Enhver henvendelse uanset omfang vil blive behandlet seriøs og med respekt for det arkitektoniske udseende samt det økonomiske aspekt.

Hvorfor?

Jeg har valgt denne arbejdsform, idet det dels giver mig en personlig frihed og selvtilfredsstillelse. Min ambition er at virksomhed vil udvikle sig til noget større, hvor der kan tilbyde alle former for ingeniørrådgivning.

Som tømrermester og byggetekniker oplever jeg, at kravene til og dokumentationen omkring byggerier, er støt stigende. Jeg tog som bygmester en beslutning, for år tilbage, om at vi også skal være med i front på vores dokumentation. Her kom Per ind i billedet og vi har siden haft et årelangt samarbejde på mine projekter. Specielt omkring vores huskoncept ”Secher-Systemhuset” har vi sammen fundet gode og enkle løsninger i vores konstruktioner. Per laver statiske beregninger og på nogle af projekterne også energiberegninger og myndighedstegninger. Ellers kører samarbejdet på tværs af Per, undertegnede og mine arkitekter.Forcerne ved Per er, at vi ofte går i dybere dialog med løsninger. Jeg tager ikke for givet at Per har den (eneste) rigtige løsning og omvendt, men når begge vores synspunkter er vendt, kommer vi frem til den bedste løsning.

 Jesper Secher, Secher ApS

Profile A/S har igennem en længere årrække haft et meget positivt og professionelt samarbejde med Per. Opgaverne har primært fokuseret på beregning af komplicerede trækonstruktioner med tilhørende samlingsdetaljer. Projekterne spænder vidt, lige fra enfamiliehuse over broer til større halbyggerier. Hos Profile A/S betegner vi med andre ord Per som vores “Hus-Ingeniør”, hvilket er en anbefaling i sig selv og ensbetydende med hurtig service og rådgivning af høj kvalitet.

 Morten Madsen, Profile A/S

 
Vi har arbejdet sammen med Per Rethmeier fra projektets start og til den endelig afslutning, herunder tilsynet med byggeriet. Samarbejdet har været baseret på åbenhed og tillid, og vi har haft god støtte fra Per, bl.a. i forbindelse med tekniske udfordringer, hvor Per har været god til at formidle vores ønsker over for entreprenøren.

Kristian Brøchner, Tricon International A/S