Fra idé til færdigt byggeri

Behovet /Ideen opstår

På grund af familieforøgelse, ændringer i jeres liv, voksende virksomhed, ændret behov i virksomheden m.v, beslutter i jer for at undersøge hvilken grunde der er til salg, på dette tidspunkt vil det være godt at kontakte en rådgiver, passer grunden i lige har tænkt jer at købe til jeres ønskehus eller virksomhed, hvordan er jordbundsforholdene, optimal placering i forhold til alternativ energiudnyttelse og hvad sige lokalplanen til jeres valg af tagmateriale, hældning, facademur og farvevalg.

Uforpligtende møde

Vi gennemgår jeres ønsker og tanker og behov.

I får et bud på, hvordan vi vil tilrettelægge jeres projekt og hvilken type rådgivning, der kan være relevant for jer.

Skitseforslag

Med udgangspunkt i jeres ønsker, tanker og drømme udarbejdes et skitseforslag, der viser en løsning på jeres projekt.

Allerede i skitsefasen vendes de konstruktive principper mellem arkitekt og ingeniør, så ideerne er realiserbare og bygger på et solidt grundlag.

Den færdige bygning opføres i 3 dimensioner, hvorfor det er naturligt for os at udforme skitserne i 3D på computeren. De fleste af vores skitseforslag vil derfor udover indretningsplaner, snit, facader indeholde 3D-tegninger eller perspektiver som formidler oplevelsen af bygningen.

Myndighedsprojekt / Forprojekt

Udarbejdelse af det tegnings- og beregningsmateriale som er nødvendige for at indhente en byggetilladelse, herunder energi- og ingeniørberegninger, VVS/EL installationer.

Optimering af overordnede konstruktive og arkitektoniske principper.

Udbudsmateriale

Detaljeret løsning og optimering af projektet arkitektonisk og konstruktivt.

Detaljetegninger og bygningsdelsbeskrivelser.

Udarbejdelse af detaljerede tilbudslister med specifikation af ydelser.

Udsendelse af tegningsmateriale til tilbudsgivere efter bygherres valg.

Afholdelse af licitation og gennemgang af indkomne tilbud.

Byggestyring / Byggemøder / Tilsyn / Aflevering

Byggestyring/byggemøder/Tilsyn/Aflevering

Byggeriet startes op, og vi afholder et opstartsmøde med alle entreprenører på pladsen. Vi vil løbene afholde et byggemøde om ugen hvor evt. tvivlsspørgsmål afklares Efter byggemøde skriver vi et referat med staderapport, hvor aftaler nedfældes.

Inden overdragelse gennemgås byggeriet for evt. mangler og fejl, der udbedres inden det færdige byggeri modtages.

Hvem er jeg?

Mit navn er Per Rethmeier. Jeg startede min uddannelse som tømrer, men efter 10 år i faget vælger jeg at gøre karriere som bygningsingeniør.
Jeg har arbejdet i Grønland i 4 år, hvorefter jeg vendte tilbage til Danmark i 1998. Jeg arbejder nogle år for MTHøjgaard, men stopper i 2001, hvorefter jeg får muligheden for at kunne arbejde hjemme fra hos min gamle grønlandske virksomhed.

Jeg vælger i 2003 at starte min egen virksomhed på weekend og aftenbasis for at kunne få en mere alsidighed i mine opgaver, da det grønlandske byggeri primært er trækonstruktioner, der anvendes i bærende og afstivende del af konstruktionerne. I 2007 beslutter jeg, at virksomheden ikke længere skal være en fritidsaktivitet, men noget jeg kan leve af.

Som tømrermester og byggetekniker oplever jeg, at kravene til og dokumentationen omkring byggerier, er støt stigende. Jeg tog som bygmester en beslutning, for år tilbage, om at vi også skal være med i front på vores dokumentation. Her kom Per ind i billedet og vi har siden haft et årelangt samarbejde på mine projekter. Specielt omkring vores huskoncept ”Secher-Systemhuset” har vi sammen fundet gode og enkle løsninger i vores konstruktioner. Per laver statiske beregninger og på nogle af projekterne også energiberegninger og myndighedstegninger. Ellers kører samarbejdet på tværs af Per, undertegnede og mine arkitekter.Forcerne ved Per er, at vi ofte går i dybere dialog med løsninger. Jeg tager ikke for givet at Per har den (eneste) rigtige løsning og omvendt, men når begge vores synspunkter er vendt, kommer vi frem til den bedste løsning.

 Jesper Secher, Secher ApS

Profile A/S har igennem en længere årrække haft et meget positivt og professionelt samarbejde med Per. Opgaverne har primært fokuseret på beregning af komplicerede trækonstruktioner med tilhørende samlingsdetaljer. Projekterne spænder vidt, lige fra enfamiliehuse over broer til større halbyggerier. Hos Profile A/S betegner vi med andre ord Per som vores “Hus-Ingeniør”, hvilket er en anbefaling i sig selv og ensbetydende med hurtig service og rådgivning af høj kvalitet.

 Morten Madsen, Profile A/S

 
Vi har arbejdet sammen med Per Rethmeier fra projektets start og til den endelig afslutning, herunder tilsynet med byggeriet. Samarbejdet har været baseret på åbenhed og tillid, og vi har haft god støtte fra Per, bl.a. i forbindelse med tekniske udfordringer, hvor Per har været god til at formidle vores ønsker over for entreprenøren.

Kristian Brøchner, Tricon International A/S